atkc.business@gmail.com

ATK CORPORATION

ATK CORPORATION

ATK CORPORATION

ATK CORPORATION

ATK CORPORATION
ATK CORPORATION
FRMI - Fire Resistant Mineral Insulated Cable
  • Overview
  • Specifications
  • Catalog

 

FRMI  Cable  : Fire Resistant Mineral Insulated Cable  
Standards Compliance to English Vietnam
IEC 60331, BS 6387 CWZ  Fire resistant cable Cáp chóng cháy
BS EN 50363 - 1 Operation temperature at 110oC. Withstand 3 hours circuit integrity Nhiệt độ hoạt động ở 110oC.
Chịu được 3 giờ vẫn toàn vẹn mạch.
IEC 60754-1 & 2 and
BS EN 50525-1
Zero Halogen Content Hàm lượng Halogen bằng không
IEC 61034-2 Low Smoke density Mật độ khói thấp
ASTM D2863 Limiting Oxygen Index (LOI) shall be greater than 30% Chỉ số oxy giới hạn phải thấp hơn 30%
Green Building Council Cetification (SGBC)
Chứng nhận chất lượng tiêu chuẩn "tòa nhà xanh"
Tested Được kiểm tra
KEMA - KEUR Certified Được Kiểm tra bởi nhà chức trách KEMA - KEUR
Technology Partners
Intertek SOCKET OUTLET & SWITCH Pyrotec
zalo